Usługi księgowe

kalkulator i lupa na dokumentach

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej małych, średnich i dużych firm. Nasza działalność sprowadza się do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych w sposób rzetelny, systematyczny i chronologiczny.
Mamy kompetencje w zakresie prowadzenia i obsługi:

 • pełnych ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczeń i deklaracji podatkowych,
 • rejestrów i raportów,
 • ewidencji wyposażenia,
 • ewidencji środków trwałych,
 • ewidencji na potrzeby podatku VAT – zakupu i sprzedaży.

Ponadto zajmujemy się tworzeniem Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont.

Zalety outsourcingu księgowości

Jedną z najistotniejszych korzyści, jaka wynika z outsourcingu księgowości, jest oczywiście redukcja kosztów administracyjnych. W porównaniu do kosztów zatrudnienia samodzielnego specjalisty, wdrożenia systemów księgowych i zakupu niezbędnego wyposażenia, koszty związane z usługowym prowadzeniem ksiąg przez Biuro są znacznie niższe.
Wśród pozostałych zalet outsourcingu księgowości wyróżniamy:

 • fachowe wsparcie w optymalizacji procesów,
 • doradztwo i cenne wskazówki dotyczące rozwiązywania napotkanych problemów oraz podejmowania właściwych decyzji,
 • bezpieczeństwo – Biuro Księgowe przechowuje dane w bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób. Dane, oprócz papierowej wersji, dostępne są również w formie elektronicznej.

Zainteresowała Cię nasza oferta? W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy ofertę dostosowaną do specyfiki Twojej firmy.