Rozliczenia i obsługa PFRON

uśmiechnięty mężczyzna z dwoma laptopami

Zajmujemy się rozliczeniami oraz obsługą PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to fundusz celowy, którego środki przekazywane są na zatrudnienie oraz rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
Nasza oferta obejmuje:

  • stałą obsługę dokumentacji PFRON,
  • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z tytułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej,
  • obsługę i rozliczanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
  • pomoc w pozyskaniu środków na zatrudnienie i wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej,
  • rejestrację i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej,
  • sporządzanie i rozliczanie wniosków dla niepełnosprawnego pracodawcy.

Kto jest zwolniony z opłat na PFRON?

W związku z istotą aktywizacji osób niepełnosprawnych na pracodawców został nałożony obowiązek opłacania składek na PFRON. Z tego obowiązku muszą wywiązać się pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, w sytuacji, gdy poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6% wśród ogólnego stanu zatrudnienia.
Z wpłat na PFRON zwolnione są m.in.:

  • niepubliczne i publiczne uczelnie, przedszkola, żłobki, szkoły, zakłady kształcenia, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz resocjalizacyjne osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 2%;
  • samorządowe i państwowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi, albo gospodarstwami pomocniczymi;
  • hospicja, domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące PFRON, skontaktuj się z naszym Biurem.