Sprawozdania finansowe

wykresy, kalkulator i biały notes

Sprawozdanie finansowe to niezwykle ważny dokument, który przedstawia informacje i wyniki finansowe danego podmiotu gospodarczego w ujęciu rocznym. Korzystając z usług naszego Biura Księgowego, możesz liczyć na rzetelne, uporządkowane i chronologiczne przedstawienie sytuacji finansowej swojej firmy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.
Zasadniczym celem przygotowania sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji o sytuacji majątkowej oraz wysokości osiągniętego wyniku finansowego danej jednostki. Odbiorcami informacji mogą być nie tylko organy założycielskie, ale również płatnicy, wierzyciele, instytucje bankowe, urzędowe i państwowe oraz kontrahenci.

Kto i kiedy musi składać sprawozdanie finansowe?

Obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą pełne Księgi Rachunkowe. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami forma prowadzonej działalności nie ma tutaj istotnego znaczenia.
Standardowy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego wynosi 3 miesiące od dnia bilansowego – czyli do 31 marca. Z kolei termin na zatwierdzenie wynosi 6 miesięcy od dnia bilansowego – do 30 czerwca.
Jeżeli chcesz uzyskać informacje dotyczące aktualnych terminów składania sprawozdania finansowego lub innych zagadnień, skontaktuj się z nami.